Krijg ik subsidie voor een zonneboiler of voor zonnepanelen?

Zonneboilers gebruiken zonlicht om water te verwarmen. U krijgt tot 2021 subsidie als u een zonneboiler koopt. De subsidie op zonnepanelen is gestopt. Voor zonnepanelen kunt u wel voordelig geld lenen via de energiebespaarlening.

Verwarming water met zonlicht

Met een zonneboiler bespaart een huishouden bijna de helft van het energieverbruik voor warm water.

Subsidie op zonneboilers

Een zonneboiler kost zo’n  € 3.000. Een huishouden ontvangt ongeveer € 650 subsidie. Dit is afhankelijk van het type zonneboiler.

Subsidie op zonnepanelen

Er is geen landelijke subsidieregeling meer voor zonnepanelen. U kunt wel gebruik maken van de Energiebespaarlening om zonnepanelen te financieren.

Bij de aankoop van zonnepanelen kunt u btw terugvragen.

Energiebespaarlening geeft voordelige lening voor zonnepanelen

De Energiebespaarlening biedt u de mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan uw huis te financieren.

U kunt maximaal 75% van de hoofdsom van de Energiebespaarlening gebruiken voor het financieren van zonnepanelen. Het maximumbedrag is € 18.750,- (is 75% van € 25.000,-). De andere 25% van de lening moet u investeren in andere energiebesparende maatregelen.

De voorwaarden voor de Energiebespaarlening staan op energiebespaarlening.nl.

Investeringssubsidie duurzame energie

De zonneboiler is 1 van de apparaten die vallen onder de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) staat welke apparaten hier nog meer onder vallen. Per 1 januari 2020 geldt deze subsidie niet meer voor warmte-apparaten in nieuwe gebouwen.