Kan ik subsidie krijgen voor de isolatie van mijn huis?

Als particulier kunt u een subsidie aanvragen voor de isolatie van uw koopwoning. Ook de Vereniging van Eigenaren (VvE) kan een subsidie aanvragen. U kunt ook geld lenen met de Energiebespaarlening om uw huis te isoleren.

Subsidie voor particulieren

Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor isolatiemaatregelen, een zonneboiler, een warmtepomp en aansluiting op een warmtenet.

Bekijk voor het indienen van uw aanvraag eerst de voorwaarden van de ISDE op rvo.nl.  

Let op: de ISDE-subsidie voor isolatiemaatregelen en (hybride) warmtepompen met een vermogen groter dan 1 kW wordt per 1 januari 2022 verhoogd van 20% naar 30% van de gemiddelde totale investeringskosten. De verhoogde subsidie voor deze maatregelen zal alleen gelden voor maatregelen die daadwerkelijk in 2022 zijn uitgevoerd. 

Subsidie isolatie woningen voor VvE

Per 1 april 2021 kunnen Verenigingen van Eigenaren (VvE's) weer een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH). De VvE kan deze subsidie gebruiken voor:

  • energieadvies;
  • procesbegeleiding en/of een meerjarenonderhoudsplan (MJOP);
  • energiebesparende maatregelen in het gebouw en de appartementen. 

De Rijksoverheid stelt in totaal € 32,2 miljoen beschikbaar tot en met december 2022.

Energiebespaarlening

Wilt u isoleren maar heeft u geen spaargeld of wilt u dat achter de hand houden? Met de Energiebespaarlening is het mogelijk om boetevrij en tegen een lage rente geld te lenen voor energiebesparende investeringen. Deze lening is voor eigenaren van een koopwoning.

De besparing op energiekosten kan genoeg zijn om de maandelijkse betaling van uw Energiebespaarlening te dekken. Dit hangt af van de isolatiemaatregel die u kiest en hoeveel energie u verbruikt.

Voor VvE's is er de speciale VvE Energiebespaarlening.

Let op: geld lenen kost geld.