Wat kan ik doen als ik gezakt ben voor het eindexamen?

Als je gezakt bent voor het eindexamen, kun je herkansen. Als je niet voor de herkansing slaagt, kun je naar het volwassenenonderwijs. Of ontbrekende vakken via het staatsexamen halen.

Herkansing centraal examen

Je mag van 1 vak het centraal examen opnieuw doen tijdens het 2e tijdvak (juni). Herkansen in het 3e tijdvak (augustus) kan alleen onder voorwaarden.

Je mag zelf kiezen in welk vak je wilt herkansen. Het maakt niet uit welk cijfer je voor dat vak haalde in het 1e tijdvak (mei). Het hoogste cijfer telt. Haal je een lager cijfer  voor de herkansing dan voor het 1e examen? Dan blijft het cijfer van het 1e examen staan. 

Je kunt ook gespreid eindexamen doen. Dat kan bijvoorbeeld als je ziek bent geweest en nog niet in alle vakken eindexamen kon doen. In het volgende schooljaar mag je in de andere vakken examen doen.

Gezakt voor het eindexamen havo of vwo

Als je bent gezakt, kun je het examenjaar overdoen. Je doet dan het jaar daarna opnieuw het volledige centraal examen. Je kunt ook in het volwassenenonderwijs examen doen voor de vakken die je nog niet hebt gehaald. Of je haalt de ontbrekende vakken via het staatsexamen. Dan hoef je alleen de vakken over te doen waarvoor je een onvoldoende hebt gehaald. Als je voor deze vakken slaagt, krijg je alsnog een diploma.

Houd hierbij rekening met de exameneis van ten minste een 5,5 voor het gemiddelde centraal examencijfer. Is het eindcijfer voor bepaalde vakken voldoende? Dan kan het toch wenselijk zijn om deze vakken opnieuw te doen als het cijfer van het centraal examen onvoldoende was.

Geen diploma voor lagere onderwijssoort

Ben je gezakt voor het eindexamen? Dan kun je niet alsnog een diploma voor een lagere onderwijssoort krijgen. Je kunt bijvoorbeeld geen havo-diploma krijgen als je bent gezakt voor het atheneum-examen.

Je kunt wel in het volgende schooljaar in aanmerking komen voor een staatsexamendiploma voor een lagere onderwijssoort. Je moet dan in minimaal 1 vak examen afleggen op het niveau van de lagere onderwijssoort. Stel: je bent gezakt voor je vwo-diploma. Dan kun je alleen een staatsexamendiploma havo krijgen als je in het volgende schooljaar voor 1 of meer vakken slaagt voor het havo-examen.

Gezakt voor het vmbo-examen

Ben je gezakt voor het vmbo-examen? Dan kun je het examenjaar overdoen. En het jaar erop opnieuw het volledige centraal examen doen. Volg je de theoretische leerweg (vmbo-t)? Dan kun je de ontbrekende vakken halen via het staatsexamen. Ook kun je via het volwassenenonderwijs examen doen voor de vakken die je nog niet hebt gehaald. 

Geen diploma andere leerweg

Ben je gezakt voor het examen vmbo-t? Dan kun je geen diploma krijgen voor een andere leerweg binnen het vmbo. Heb je een van de andere leerwegen gevolgd? Dan doe je niet alleen examen in algemene theoretische vakken. Maar ook in een beroepsgericht vak. Met vmbo-t hoef je geen beroepsgericht vak te volgen.

Een diploma voor een beroepsgerichte leerweg is niet om te ruilen voor een diploma van een andere beroepsgerichte leerweg. Daarvoor zijn de verschillen tussen de examenniveaus van deze leerwegen te groot.