Erkende talen in Nederland

Nederlands is de officiële taal van Nederland. De Nederlandse Gebarentaal is erkend voor mensen die gebarentaal gebruiken. Het Fries is een officiële taal in de provincie Fryslân.

Lees de pagina over erkende talen in Nederland in het Fries (pdf, download).

Erkende regionale talen

Nederland heeft ook het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden getekend. De Rijksoverheid erkent het Fries, Limburgs en Nedersaksisch als regionale talen. En het Jiddisch (Jiddisj) en Sinti-Romanes als non-territoriale talen.

Talen blijven gebruiken

De overheid wil het gebruik van verschillende talen in Nederland vergroten. Daarom worden ook andere talen dan de Nederlandse taal erkend. Zo steunt de overheid bijvoorbeeld provincies, zodat bewoners de talen kunnen blijven gebruiken.

De overheid erkent talen via: