Artikel 12-gemeenten

Heeft een gemeente over lange tijd grote financiële tekorten op de begroting? Dan kan die gemeente om extra geld uit het gemeentefonds vragen. De gemeente levert haar financiële zelfstandigheid voor een deel in en krijgt een zogenoemde Artikel 12-status.

Aanvullende uitkering

Een Artikel 12-gemeente krijgt het geld bovenop de gewone uitkering uit het gemeentefonds. Daarom heet het geld een aanvullende uitkering. Alle gemeenten betalen dus aan de aanvullende uitkering mee. Artikel 12 is het 12e artikel uit de Financiële-verhoudingswet.

Voorwaarden Artikel 12-gemeenten

Artikel 12-gemeenten moeten aan een aantal voorwaarden van het Rijk voldoen om het extra geld te ontvangen. Zo moeten de eigen inkomsten hoog genoeg zijn en moeten de gemeenten zorgen dat de financiële situatie verbetert. Gemeenten moeten eerst zelf hun best doen om de financiële problemen op te lossen.

Extra geld voor 1 of meer jaren

Een gemeente krijgt het extra geld voor 1 jaar of meerdere jaren. Het is de bedoeling dat de gemeente hierna weer zelfstandig en zonder extra geld verder kan.

Financieel onderzoek

Wil een gemeente de Artikel 12-status krijgen? Dan onderzoekt de Rijksoverheid aan welke voorwaarden de gemeente moet voldoen. De ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Financiën zijn de beheerders van het gemeentefonds. Zij beslissen daarom samen hoeveel extra geld de gemeente uit het gemeentefonds krijgt.

In de Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet staan alle regels over aanvragen van extra geld uit het gemeentefonds. Deze handleiding geldt voor aanvragen voor een aanvullende uitkering vanaf 2017. Voor aanvullende uitkeringen uit 2016 is de Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet 2016 van toepassing.