Vrijwillige ouderbijdrage: brochure, afbeeldingen voor social media, posters, video en praktijkvoorbeelden

Informatie en praktijkvoorbeelden in brochures, posters, pdf-bestanden, visuals, afbeeldingen voor social media en een video over de vrijwillige ouderbijdrage op basisscholen en middelbare scholen.

Scholen mogen ouders om een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten buiten de lessen om. Bijvoorbeeld schoolreizen of sportdagen. Kinderen van ouders die hiervoor niet betalen, mogen altijd meedoen.  

Brief voor scholen (PDF | 2 pagina's | 110 kB)

Voorbeeld: goede communicatie (middelbare school) (PDF | 2 pagina's | 316 kB)

Voorbeeld: virtueel fonds (middelbare school) (PDF | 2 pagina's | 319 kB)

Voorbeeld: creatieve aanpak (basisschool) (PDF | 2 pagina's | 456 kB)

Visual voor ouders (PDF | 1 pagina | 276 kB)

Brochure met regels voor de vrijwillige ouderbijdrage (PDF | 3 pagina's | 106 kB)

Antwoorden op veelgestelde vragen (PDF | 3 pagina's | 105 kB)

Poster voor leerlingen voortgezet onderwijs (PDF | 1 pagina | 914 kB)

Poster voor leerlingen voortgezet speciaal onderwijs (PDF | 1 pagina | 945 kB)

Uitlegvideo vrijwillige ouderbijdrage

Voortaan kan ieder kind mee op schoolreis.
Want door een nieuwe wet is de ouderbijdrage helemaal vrijwillig.
Elke leerling mag meedoen aan alles wat de school organiseert.

Het zit zo.
Scholen bieden vaak extra’s naast de gewone lessen: 
een schoolreisje, huiswerkprogramma’s of Spaanse lessen.
Dat kost geld. En scholen mogen daar een bijdrage voor vragen.
Die bijdrage is vrijwillig.
U hoeft dus niet te betalen en ook niet uit te leggen waarom u niet betaalt.
En als u niet betaalt, mag uw kind toch meedoen aan alle extra’s.

Is er te weinig budget? Dan verzint de school iets anders, zodat alle leerlingen wel mee kunnen doen.
Of extra activiteiten kunnen niet doorgaan.

Heeft u nog vragen?
Stel uw vraag aan Ouders & Onderwijs www.oudersenonderwijs.nl
Of bel met uw vraag naar 088-6050101
of bekijk www.rijksoverheid.nl/vrijwilligeouderbijdrage