Geluidsoverlast in de wet: regels, normen en tijden

Geluidsoverlast kan gezondheid en woongenot schaden. Daarom zijn er regels. Bijvoorbeeld over het geluid dat uw buren maken. En welke geluidsnormen er zijn voor bedrijven en verkeer.    

Geluidsnormen voor industrie en bedrijven

In de Wet Geluidshinder staan regels voor lawaai op industrieterreinen. Bijvoorbeeld hoeveel geluid bedrijven op een industrieterrein mogen maken. Op de website van Infomil staat veel informatie over de grenswaarden voor industrieterreinen en bedrijven. Voor bedrijven op andere plekken staan de regels in het Activiteitenbesluit regels over geluid

Regels over geluid

De regels over geluid voor bedrijven, evenementen, terrassen, wegen zijn afhankelijk van de situatie. Infomil informeert over de geluidsnormen en tijden rondom geluid bij functies en activiteiten.

Geluidsoverlast door buren

In veel gemeenten is burenoverlast strafbaar volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Heeft u last van geluid dat uw buren maken? Probeer hier dan eerst zelf afspraken over te maken met uw buren. Als dit niet helpt kunt u contact opnemen met de gemeente of de politie.

Geluidsnormen voor verkeer

In de Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer staan regels voor verkeerslawaai. Bijvoorbeeld hoeveel geluid het verkeer op wegen of spoorwegen mag maken. Op de website van Infomil staat veel informatie over de regelgeving geluid rondom wegen en spoorwegen.

Geluidsregels voor kerken en moskeeën

Er zijn geen landelijke regels voor het geluid van kerken en moskeeën. De gemeente kan regels maken voor de duur en het geluidsniveau. Maar ze moet wel rekening houden met de vrijheid van godsdienst.

Bescherming gebouwen en terreinen tegen geluidsoverlast

Woningen en een aantal andere gebouwen en terreinen moeten beschermd worden tegen geluidsoverlast. Bijvoorbeeld scholen, ziekenhuizen en ligplaatsen voor woonschepen. Dit zijn zogenaamde geluidsgevoelige gebouwen en terreinen. Zij worden beschermd door verschillende wetten en besluiten met regels over geluidsoverlast.

Het Rijk, provincies en een aantal gemeenten brengen om de 5 jaar de geluidsbelasting in kaart. Zij berekenen dan hoeveel lawaai bedrijven, wegen, treinen en vliegtuigen maken. Zo voldoet Nederland aan de Europese Richtlijn omgevingslawaai. Deze richtlijn is opgenomen in de Wet milieubeheer en in de Wet luchtvaart. Na de geluidbelastingkaart wordt een actieplan gemaakt. Burgers kunnen hier hun reactie op geven.

Soms afwijken van geluidsnormen mogelijk

Soms is het mogelijk om af te wijken van de geluidsnormen. Bijvoorbeeld als een weg verbreed moet worden. Of als er veel cafés zijn in een drukke binnenstad. In de meeste gevallen kan de gemeente hierover beslissen. Bijvoorbeeld bij de bouw van woningen. Bij provinciale wegen beslist de provincie en bij rijkswegen het Rijk.

De gemeente kan maatwerkvoorschriften voor geluid door bedrijven afgeven. Afhankelijk van de situatie kunnen hiermee hogere geluidsnormen worden vastgesteld, bijvoorbeeld voor horeca in de binnenstad. Of juist lagere normen, bijvoorbeeld voor een bedrijf in een rustige woonwijk. De gemeente kan ook een hogere waarde voor geluid door wegen, spoorwegen en industrieterreinen afgeven.