Geluidsoverlast in de wet

Geluidsoverlast kan gezondheid en woongenot schaden. Daarom zijn er regels voor geluid. Bijvoorbeeld over hoeveel geluid bedrijven mogen maken. 

Geluidsoverlast door buren

Voor geluidsoverlast van buren bestaan geen landelijke regels.  Wel geldt in bijna alle gemeenten een verbod om geluidsoverlast te veroorzaken voor buren en andere omwonenden. Heeft u last van geluid dat uw buren maken? Probeer hier dan zelf afspraken over te maken met uw buren.

Geluidsregels voor industrie en bedrijven

In de Wet geluidhinder staan regels voor industrielawaai. Bijvoorbeeld hoeveel geluid bedrijven op een industrieterrein mogen maken. Voor bedrijven op andere plekken staan de regels in het Activiteitenbesluit regels over geluid

Geluidsoverlast van verkeer

Het Rijk, provincies en een aantal gemeenten brengen om de 5 jaar geluidsbelasting in kaart. Zij berekenen dan hoeveel lawaai snelwegen, treinen en vliegtuigen maken. Zo voldoet Nederland aan de Europese Richtlijn omgevingslawaai. Deze richtlijn is opgenomen in de Wet milieubeheer en in de Wet luchtvaart.

Geluidsregels voor kerken en moskeeën

Er zijn geen landelijke regels voor het geluid van kerken en moskeeën. De gemeente kan hier regels voor maken. Maar ze moet wel rekening houden met de vrijheid van godsdienst.

Bescherming gebouwen en terreinen tegen geluidsoverlast

Woningen en een aantal andere gebouwen en terreinen moeten beschermd worden tegen geluidsoverlast. Bijvoorbeeld scholen, ziekenhuizen en ligplaatsen voor woonschepen. Dit zijn zogenaamde geluidsgevoelige gebouwen en terreinen. Zij worden beschermd door verschillende wetten en besluiten met regels over geluidsoverlast.

Soms afwijken van geluidsnormen mogelijk

Soms is het mogelijk om af te wijken van de geluidsnormen. Bijvoorbeeld als een weg verbreed moet worden. Of als er veel cafés zijn in een drukke binnenstad. In de meeste gevallen kan de gemeente hierover beslissen. Bijvoorbeeld bij de bouw van woningen. Bij provinciale wegen beslist de provincie en bij rijkswegen het Rijk.

De gemeente kan maatwerkvoorschriften voor geluid door bedrijven afgeven. Afhankelijk van de situatie kunnen hiermee hogere geluidsnormen worden vastgesteld, bijvoorbeeld voor horeca in de binnenstad. Of juist lagere normen, bijvoorbeeld voor een bedrijf in een rustige woonwijk. De gemeente kan ook een hogere waarde voor geluid door wegen, spoorwegen en industrieterreinen afgeven.