Geluidsoverlast in de wet: regels en normen

Geluidsoverlast kan gezondheid en woongenot schaden. Daarom zijn er regels en geluidsnormen. Bijvoorbeeld voor verkeer, luchthavens, evenementen en het spoor. Overheden en bedrijven als Schiphol brengen de geluidsbelasting regelmatig in kaart.

Geluidsnormen voor industrie en bedrijven

Geluidsregels evenementen, activiteiten en bepaalde voertuigen en machines

De regels voor geluid van horeca, evenementen en bepaalde voertuigen, gebouwen en machines zijn afhankelijk van de situatie. Infomil informeert over de normen en regels rondom geluid bij functies en activiteiten.

Geluidsoverlast door buren

In veel gemeenten is burenoverlast strafbaar volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Heeft u last van geluid dat uw buren maken? Probeer hier dan eerst zelf afspraken over te maken met uw buren. Als dit niet helpt kunt u contact opnemen met de gemeente of de politie.

Geluidsregels voor verkeer, spoor en luchtvaart

Maximale geluidsbelasting

Het geluid dat wegen, spoor en luchtvaart maken kunt u bekijken in geluidregisters. Daarin staat het geluid dat berekend is op bepaalde punten op de kaart. De registers bevatten ook de geluidplafonds (de hoeveelheid geluid dat maximaal toegestaan is op een bepaalde plek).

De rijksoverheid, provincies en enkele gemeenten brengen iedere 5 jaar het omgevingsgeluid van autoverkeer, treinen, vliegtuigen en industrie in kaart. Deze geluidsbelastingskaarten bevatten ook plannen om geluidsoverlast tegen te gaan.

Europees beleid geluid

De meeste Europese regels op het gebied van geluid zijn vastgelegd in de Richtlijn omgevingslawaai (2002/49/EG). De richtlijn is opgenomen in de Wet milieubeheer en in de Wet luchtvaart.

Geluidsregels voor kerken en moskeeën

Er zijn geen landelijke regels voor het geluid van kerken en moskeeën. De gemeente kan regels maken voor de duur en het geluidsniveau. Maar ze moet wel rekening houden met de vrijheid van godsdienst.

Bescherming gebouwen en terreinen tegen geluidsoverlast

Woningen en een aantal andere gebouwen en terreinen moeten beschermd worden tegen geluidsoverlast. Bijvoorbeeld scholen, ziekenhuizen en ligplaatsen voor woonschepen. Dit zijn zogenaamde geluidsgevoelige gebouwen en terreinen. Zij worden beschermd door verschillende wetten en besluiten met regels over geluidsoverlast.

Soms afwijken van geluidsnormen mogelijk

Soms is het mogelijk om af te wijken van de geluidsnormen. Bijvoorbeeld als een weg verbreed moet worden. Of als er veel cafés zijn in een drukke binnenstad. In de meeste gevallen kan de gemeente hierover beslissen. Bijvoorbeeld bij de bouw van woningen. Bij provinciale wegen beslist de provincie en bij rijkswegen het Rijk.

De gemeente kan maatwerkvoorschriften voor geluid door bedrijven afgeven. Afhankelijk van de situatie kunnen hiermee hogere geluidsnormen worden vastgesteld, bijvoorbeeld voor horeca in de binnenstad. Of juist lagere normen, bijvoorbeeld voor een bedrijf in een rustige woonwijk. De gemeente kan ook een hogere waarde voor geluid door wegen, spoorwegen en industrieterreinen afgeven.