Geluidsoverlast

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Geluidsoverlast in de wet

Geluidsoverlast kan gezondheid en woongenot schaden. Daarom zijn er wettelijke normen, bijvoorbeeld voor het geluid dat bedrijven mogen maken. 

Geluidsregels bij woningen en geluidsgevoelige plaatsen

Om geluidshinder te voorkomen gelden er regels voor het geluidsniveau bij woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen. Bijvoorbeeld bij ziekenhuizen of ligplaatsen voor woonschepen. 

Geluidsregels voor industrie en bedrijven

In de Wet geluidhinder staan regels voor industrielawaai. Bijvoorbeeld hoeveel geluid bedrijven op een industrieterrein mogen maken. Voor bedrijven op andere plekken staan in het Activiteitenbesluit regels over geluid

Geluidsregels op het werk

In de Arbowet staan regels voor harde geluiden op het werk. Het Arboportaal biedt meer informatie over gehoorbescherming op de werkplek.

Geluidsoverlast door buren

Voor geluidsoverlast van buren bestaan geen wettelijke geluidsnormen. 

Gemeenten, provincies of Rijksoverheid verantwoordelijk voor ontheffing geluidsnormen

Het is mogelijk om van de wettelijke geluidsnormen af te wijken. Daarvoor moeten organisaties ontheffing aanvragen bij de gemeente, provincie of de Rijksoverheid. Zij beslissen hierover elk op hun eigen terrein. Zo beslist de gemeente over ontheffingen bij een geluidsbron binnen de gemeente. Bijvoorbeeld een ontheffing voor de horeca bij carnaval of een jazzfestival. De provincie beslist bijvoorbeeld bij een provinciale weg en de Rijksoverheid bij een rijksweg. 

De Rijksoverheid. Voor Nederland