Beslisnota bij verzamelbrief demonstratierecht

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij verzamelbrief demonstratierecht