Consultaties handelsverdragen

Handelsverdragen hebben invloed op iedereen in Nederland. Bijvoorbeeld op bedrijven die producten willen exporteren of importeren. Maar ook de consument die graag zo goedkoop mogelijk een product in de winkel wil kopen. Daarom moet iedereen de kans krijgen om zijn of haar mening te geven. Dit geldt voor bedrijven, brancheorganisaties, vakbonden, consumentenorganisaties, gemeenten en milieu instanties. Maar ook voor burgers.

Breed Handelsberaad

De overheid wil de kennis, ervaring en mening horen van belangengroepen over internationale handelsverdragen van de Europese Unie. Daarom is het Breed Handelsberaad opgericht. Hierin overleggen vakbonden, bedrijven, maatschappelijke organisaties, provincies en gemeenten met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over handelsakkoorden.

Actieve rol ministerie van Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken betrekt iedereen zo goed mogelijk bij handelsakkoorden. Hiervoor stelt het ministerie informatie beschikbaar. Maar medewerkers gaan ook het land in om op bijeenkomsten de handelspolitiek toe te lichten.

Daarnaast kunt u uw kennis of mening over handelsakkoorden delen met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Uw inbreng helpt om tot goed beleid te komen. U heeft hiervoor de volgende mogelijkheden:

  • U kunt contact opnemen met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie gebruikt uw inbreng om de Europese Commissie aan te sturen. U stuurt een e-mail naar: DGBEB-markttoegang@minbuza.nl.  
  • U kunt de Europese Commissie direct benaderen om uw standpunt te delen. Het directoraat-generaal Handel van de Europese Commissie publiceert vragenlijsten voor belanghebbenden over specifieke handelsakkoorden (Engelstalig). De opbrengst van de vragenlijsten is een bron van informatie voor het te voeren beleid. Ook bevat de vragenlijst een e-mailadres waarop u de Europese Commissie over het handelsakkoord kunt aanschrijven.
  • U kunt meedoen bij een van de verschillende bijeenkomsten die het ministerie van Buitenlandse Zaken organiseert.
  • Er zijn ook mogelijkheden dat het ministerie bij u langskomt, bijvoorbeeld in het geval van voorlichting aan schoolklassen. U kunt hiervoor een verzoek doen via de contactgegevens die staan op de webpagina van het handelsakkoord waarover u graag meer informatie wil hebben.