Wanneer ontvang ik een diploma of getuigschrift?

In het voortgezet onderwijs krijgt u een diploma of een getuigschrift. In het hoger onderwijs ontvangt u een getuigschrift en een supplement op het getuigschrift. In het middelbaar beroepsonderwijs krijgt u een diploma. Er zijn verschillende regels voor diploma’s en getuigschriften.

Voortgezet onderwijs (vo)

Voor een diploma binnen het voortgezet onderwijs geldt het volgende:

Praktijkonderwijs

Voor een diploma in het praktijkonderwijs geldt het volgende:

  • U krijgt een getuigschrift of een schooldiploma als u een opleiding in het praktijkonderwijs hebt afgerond.

Hoger onderwijs (hbo en wo)

In het hoger onderwijs krijgt u een getuigschrift als u een examen heeft behaald. Aan een getuigschrift wordt een supplement toegevoegd. Het supplement is een document dat werkgevers en onderwijsinstellingen duidelijk maakt welke opleiding u heeft gevolgd. Zo kunnen diploma’s internationaal beter met elkaar vergeleken worden. En is uw diploma ook in het buitenland bruikbaar. Het supplement is in het Nederlands of in het Engels. 

Als u de opleiding niet afmaakt kunt u de examencommissie om een verklaring vragen. Daarin staan de tentamens die met een voldoende zijn behaald.  

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo), vavo en Nederlands als tweede taal (NT2)

Voor het mbo, het vavo (voortgezet algemeen onderwijs voor volwassenen) en de opleiding NT2 ontvangt u een diploma. Maar alleen als u met goed gevolg alle vereiste examenonderdelen heeft afgelegd. De diploma's zijn erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Maakt u in het beroepsonderwijs uw opleiding niet af? Vraag dan de school om een schoolverklaring. Hierin staat welke onderdelen u heeft gevolgd met de behaalde resultaten. Een schoolverklaring is geen landelijk erkend document.

Wettelijke regels diploma en getuigschrift

De regels voor het afgeven van diploma’s en getuigschriften staan in diverse wetten: