Documenten - Huiselijk geweld

115 documenten over Huiselijk geweld

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Ontvang de laatste documenten over dit onderwerp

De regio's in beeld (bijlage 3 bij 1e voortgangsrapportage Geweld hoort nergens thuis)

Rapportage over de doorwerking van de actielijnen en bouwstenen uit het programma Geweld hoort nergens thuis op regionaal niveau. ...

Rapport | 20-12-2018

Kamerbrief over 1e voortgangsrapportage programma Geweld hoort nergens thuis

Minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) informeren de Tweede Kamer over de uitkomsten uit de 1e ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-12-2018

Geweld hoort nergens thuis: Eerste voortgangsrapportage

Rapportage over de voortgang die is geboekt in het 1e half jaar van het programma Geweld hoort nergens thuis. Ambitie van dit ...

Rapport | 20-12-2018

Casusbeschrijvingen huiselijk geweld en maatschappelijke kosten

Beschrijving van 3 fictieve gevallen van huiselijk geweld. Per geval wordt een indicatie gegeven van de maatschappelijke kosten ...

Rapport | 20-12-2018

Advies opzet monitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Advies van de Adviescommissie onderzoeks- en kennisprogramma Geweld hoort nergens thuis over de indicatoren waarmee de impact van ...

Rapport | 30-11-2018

Aanpak knelpunten in de vrouwenopvang

Resultaten van een enquête in 2017 onder centrumgemeenten Vrouwenopvang naar de aanpak van knelpunten in de vrouwenopvang.

Rapport | 23-10-2018

Kamerbrief over Rapportage Verdrag van Istanbul

Minister de Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer de rapportage van de Nederlandse overheid over de uitvoering van het Verdrag van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-09-2018

Rapportage over het de uitvoering van het Verdrag van Istanbul (voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld)

Baseline-evaluatie van de Nederlandse uitvoering van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van ...

Rapport | 01-09-2018

Een impressie van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling bij de centrumgemeenten vrouwenopvang

Bijlage bij Hoofdstuk 2 van de rapportage over het de Nederlandse uitvoering van het Verdrag van Istanbul. In deze bijlage wordt ...

Rapport | 01-09-2018

Wetsartikelen Verdrag van Istanbul

Bijlage bij de rapportage over het de Nederlandse uitvoering van het Verdrag van Istanbul.

Convenant | 01-09-2018