Nader onderzoek inbedding beleidsinformatie in ICT-systemen grote jeugdhulpaanbieders

Dit rapport onderzoekt de manier waarop jeugdhulpaanbieders het aanleveren van Beleidsinformatie Jeugd bij het Centraal Bureau voor de Statistiek hebben geïmplementeerd in hun ICT-systemen.

Nader onderzoek inbedding beleidsinformatie in ICT-systemen grote jeugdhulpaanbieders (PDF | 16 pagina's | 340 kB)