Inzicht in ambulante jeugdhulp

Dit rapport onderzoekt het gebruik van ambulante jeugdhulp in 2 gemeenten. Het onderzoek moet inzicht geven in bestedingen van gemeenten aan ambulante jeugdhulp, de ontwikkelingen hierin en een duiding van deze ontwikkelingen.

Inzicht in ambulante jeugdhulp (PDF | 42 pagina's | 920 kB)