Ontwikkelmogelijkheden in het jongerenwerk voor jongeren in specialistische jeugdzorg

Centraal vraagstuk van dit verkennende onderzoek is hoe het professionele jongerenwerk van betekenis kan zijn voor de persoonlijke ontwikkeling, herstel en maatschappelijke participatie van jongeren die naast deelname aan jongerenwerk specialistische jeugdzorg ontvangen.

Ontwikkelmogelijkheden in het jongerenwerk voor jongeren in specialistische jeugdzorg (PDF | 22 pagina's | 408 kB)