Analyse in- en uitstroom in jeugdzorg

Dit rapport biedt inzicht in de instroom en uitstroom van cliënten in de jeugdzorg. Het presenteert deze gegevens uitgesplitst naar onder meer type jeugdzorg, inkomen, soort huishouden en gemeentegrootte.

Analyse in- en uitstroom in jeugdzorg (PDF | 28 pagina's | 660 kB)