Rapportage verdiepende analyse door- en uitstroom in jeugdzorg

Dit rapport geeft aanknopingspunten voor maatregelen om uitstroom uit jeugdzorg te stimuleren. De basis voor dit rapport zijn gesprekken met 3 gemeenten die opvielen in de doorstroom- en uitstroomcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Rapportage verdiepende analyse door- en uitstroom in jeugdzorg (PDF | 13 pagina's | 419 kB)