Geweldsmeldingen en calamiteiten in de jeugdzorg

Analyse van meldingen bij de Commissie Meldingen Jeugd (CMJ) over de jaren 2019 en 2020, om inzicht te krijgen in aspecten en risico’s die tegenwoordig samenhangen met geweld en andere calamiteiten in de jeugdhulp. Dit rapport is een analyse van 75 onderzoeksrapportages die te maken hebben met geweldsmeldingen en calamiteiten.

Geweldsmeldingen en calamiteiten in de jeugdzorg  (PDF | 57 pagina's | 980 kB)