Slotrapportage Actieprogramma Zorg voor de Jeugd

Zevende rapportage en slotrapportage van Actieprogramma Zorg voor de Jeugd. Het doel van het programma is de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering steeds beter te maken. Centraal in het programma staat het partnerschap tussen het Rijk, gemeenten, jeugdhulpaanbieders, jeugdprofessionals en cliëntenorganisaties.

Slotrapportage Actieprogramma Zorg voor de Jeugd  (PDF | 74 pagina's | 3,3 MB)