Voorontwerp Besluit elektronisch procederen bij kinderbeschermingsmaatregel en jeugdhulp

Het ontwerpbesluit bevat regels voor het verplicht elektronisch doen van verzoeken en mededelingen en de indiening en verzending van processtukken voor een kinderbeschermingsmaatregel en jeugdhulp.

Voorontwerp Besluit elektronisch procederen bij kinderbeschermingsmaatregel en jeugdhulp (PDF | 6 pagina's | 236 kB)