Handreiking vereenvoudiging verwijsproces gecertificeerde instellingen

Deze handreiking bevat concrete oplossingen en handvatten om de (administratieve) lasten van de jeugdbeschermers in het verwijsproces zo veel mogelijk te beperken. De handreiking is gericht op managers en beleidsmakers van gemeenten en gecertificeerde instellingen die het verwijsproces van gecertificeerde instellingen willen vereenvoudigen.

Handreiking vereenvoudiging verwijsproces gecertificeerde instellingen