Landelijke Jeugdmonitor 2023

De Jeugdmonitor heeft als doel om met data over jeugdzorggebruik en scores op maatschappelijke indicatoren, vragen op te roepen. Om een beter beeld te krijgen van de werkelijkheid achter deze cijfers, worden betrokkenen, uitgedaagd nader onderzoek te doen naar het verklaren van al die verschillende scores tussen gemeenten en regio’s.

Landelijke Jeugdmonitor 2023