Kan mijn pleegkind door de ouders of voogd uit mijn gezin worden gehaald?

Meestal kan de ouder of voogd alleen met uw toestemming het pleegkind uit uw gezin weghalen. Als u niet instemt, kunnen zij de kinderrechter om een uitspraak vragen. Een instelling voor jeugdhulp heeft uw toestemming niet nodig.

Uw toestemming is nodig om pleegkind uit pleeggezin te halen

U kunt gebruikmaken van het blokkaderecht. Dan mag de ouder of voogd het pleegkind alleen uit uw gezin weghalen als u toestemming geeft.

Als u weigert, kunnen de ouders of voogd toestemming vragen aan de kinderrechter. De kinderrechter doet dat alleen als hij dit in het belang van het kind vindt. Weigert de kinderrechter toestemming, dan is deze beslissing 6 maanden geldig. In deze 6 maanden kan een oplossing gezocht worden. Als de rechtbank het verzoek van de ouders inwilligt, moet u het kind afgeven aan de ouders.

Voorwaarden blokkaderecht

Om een beroep te mogen doen op het blokkaderecht, moet u aan deze voorwaarden voldoen:

  • U verzorgt en voedt het kind op als uw eigen kind. Maar de ouders of voogd hebben het gezag over het kind.
  • U moet als pleegouder het kind minimaal 1 jaar hebben verzorgd en opgevoed.
  • U moet toestemming hebben gekregen van de ouders om het pleegkind op te nemen in uw gezin. Dit kan schriftelijk of mondeling.

Ouder of voogd neemt kind toch mee of dreigt hiermee

Licht de pleegzorgaanbieder in als u zich bedreigd voelt. De aanbieder adviseert en helpt u bij eventueel aangifte doen. 

Pleegkind onder toezicht: toestemming rechter nodig

Heeft u een pleegkind dat onder toezicht staat? Dit betekent dat een rechter heeft besloten het gezag over het pleegkind (deels) bij een gecertificeerde instelling neer te leggen. Het kind kan dan zonder uw toestemming uit uw pleeggezin worden gehaald. Dit mogen instellingen voor jeugdhulp die de overheid heeft erkend (zogenoemde gecertificeerde instellingen). Ze moeten daarvoor wel toestemming hebben van de rechter.