Welke soorten kinderopvang zijn er?

Er zijn verschillende soorten kinderopvang. Gaat uw kind naar een dagopvang of buitenschoolse opvang (BSO), dan kunt u mogelijk kinderopvangtoeslag krijgen.

Soorten kinderopvang

Er zijn verschillende vormen van kinderopvang:

Dagopvang 

Dagopvang is voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Uw kind kan hiervoor terecht bij een kindercentrum (bijvoorbeeld kinderdagverblijf) of gastouder. Staat het kindercentrum of de gastouder geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)? Dan heeft u mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. 

Buitenschoolse opvang (BSO)

Buitenschoolse opvang (BSO) is opvang voor schoolgaande kinderen. Uw kind kan hiervoor terecht bij een kindercentrum (bijvoorbeeld kinderdagverblijf) of gastouder. Staat het kindercentrum of de gastouder geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)? Dan heeft u mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. 

Tussenschoolse opvang 

Tussenschoolse opvang is opvang tussen de middag voor schoolgaande kinderen. U kunt hiervoor geen kinderopvangtoeslag krijgen.  

Opvang in een peuterspeelzaal

Opvang in een peuterspeelzaal is voor kinderen vanaf 2 jaar, tot zij naar de basisschool gaan.

Opvang door vrienden en familie

Voor opvang door bijvoorbeeld door vrienden en familie kunt u geen kinderopvangtoeslag krijgen. Tenzij zij gastouders zijn.