Welke soorten kinderopvang zijn er?

Er zijn verschillende soorten kinderopvang. Gaat uw kind naar een dagopvang of buitenschoolse opvang (BSO), dan kunt u mogelijk kinderopvangtoeslag krijgen.

Soorten kinderopvang

Er zijn verschillende vormen van kinderopvang:

Dagopvang 

Dagopvang is voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Uw kind kan hiervoor terecht bij een kindercentrum (bijvoorbeeld kinderdagverblijf) of gastouder. Staat het kindercentrum of de gastouder geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)? Dan heeft u mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. Ouders van een ouderparticipatiecrèche (opc) hebben tijdens de aanloopperiode van 1 jaar en 3 maanden geen recht op kinderopvangtoeslag.

Buitenschoolse opvang (BSO)

Buitenschoolse opvang (BSO) is opvang voor schoolgaande kinderen. Uw kind kan hiervoor terecht bij een kindercentrum (bijvoorbeeld kinderdagverblijf) of gastouder. Staat het kindercentrum of de gastouder geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)? Dan heeft u mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. Ouders van een ouderparticipatiecrèche hebben tijdens de aanloopperiode van 1 jaar en 3 maanden geen recht op kinderopvangtoeslag.

Tussenschoolse opvang 

Tussenschoolse opvang is opvang tussen de middag voor schoolgaande kinderen. U kunt hiervoor geen kinderopvangtoeslag krijgen.  

Opvang door vrienden en familie

Voor opvang door bijvoorbeeld door vrienden en familie kunt u geen kinderopvangtoeslag krijgen. Tenzij zij gastouders zijn.

Peuterspeelzaal omgevormd tot kinderdagverblijf

Door wetgeving zijn alle peuterspeelzalen sinds 1 januari 2018 kinderdagverblijven. Ging uw kind naar een peuterspeelzaal? Mogelijk heeft u dan nu recht op kinderopvangtoeslag.

Zoek een kinderopvang

In het Landelijk Register Kinderopvang kunt u zoeken naar een kinderopvang die het best voldoet aan uw wensen. U kunt onder meer selecteren op woonplaats en op type opvangvoorziening.