Beslisnota bij verzending geannoteerde agenda OJCS-Raad 15 en 16 mei 2023 (onderwijs en cultuur-AV)

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij verzending geannoteerde agenda OJCS-Raad 15 en 16 mei 2023 (onderwijs en cultuur-AV) (PDF | 2 pagina's | 83 kB)