Kamerbrief over speculatieve handel in landbouwgrond

Minister Kaag (Financiën) en minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeren de Tweede Kamer over de huidige situatie ten aanzien van speculatieve handel in landbouwgrond en de vervolgstappen die zij zullen nemen.

Kamerbrief over speculatieve handel in landbouwgrond