Kamerbrief Tweede Kamer verslag Landbouw- en Visserijraad 23 januari 2024

Minister Adema (LNV) doet de Tweede Kamer verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 23 januari 2024. De minister beschrijft ook de ontwikkelingen in de besprekingen over het voorstel van de Europese Commissie voor een Verordening Duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen.

Kamerbrief Tweede Kamer verslag Landbouw- en Visserijraad 23 januari 2024