Aanbiedingsbrief bij Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de Tweede Kamer het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid aan. Met dit programma worden de eerste stappen gezet voor een langjarige inzet van het Rijk om samen met gemeenten en andere lokale partijen de leefbaarheid en veiligheid in 20 focusgebieden in 19 steden weer op orde te krijgen en de bewoners weer perspectief te bieden.

Aanbiedingsbrief bij Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (PDF | 1 pagina | 88 kB)