De Rijksoverheid stimuleert volwassenen om te blijven leren.  Dat is nodig om volwaardig te kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij. En ook om aan het werk te blijven op de snel veranderende arbeidsmarkt. De overheid werkt hierbij samen met werkgevers, scholen, provincies, gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden.

Kabinet Rutte III: stimuleren leven lang leren

Het kabinet wil dat werkenden zich blijven bijscholen. Om vooral lager opgeleiden en ouderen te stimuleren om te blijven leren, wil het kabinet een individuele leerrekening voor iedereen met een startkwalificatie. Het kabinet werkt dit voornemen nog verder uit.