Telt het rekenexamen mee voor mijn mbo-diploma?

Alle studenten van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) moeten het rekenexamen maken.
Of het examen meetelt voor je diploma, hangt af van de datum waarop je de opleiding begon.

Ik begon met mbo vóór 1 augustus 2022

De uitslag telt niet mee voor je diploma.
Het cijfer staat wel op je resultatenlijst in je diploma.

Ik begon met mbo na 1 augustus 2022

Het resultaat van het rekenexamen telt mee voor je diploma.