Afschrift Brief Behandeling Partitiële Herziening Programma Noordzee

Afschrift van de voorzitter van het Noordzee Overleg (NZO) aan de ministers van Infrasctructuur en Waterstaat (IenW), Economische Zaken en Klimaat (EZK), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De brief gaat over de conclusies van het NZO over de Partiële Herziening Programma Noordzee.

Afschrift Brief Behandeling Partitiële Herziening Programma Noordzee (PDF | 6 pagina’s | 610 kB)