Is de goudjakhals gevaarlijk voor mensen?

Nee. De goudjakhals is erg schuw en mijdt mensen. U zult hem dus niet snel zien. Sinds 2016 is de goudjakhals vastgelegd op wildcamera’s in Nederland.

Goudjakhals en mensen

De goudjakhals is een roofdier. Voor alle roofdieren geldt dat u daar beter bij uit de buurt kunt blijven. De goudjakhals is heel schuw en ziet de mens als gevaarlijk. Daarom blijft hij op afstand. De kans dat mens en goudjakhals elkaar tegenkomen, is dus heel klein. Mocht u toch een goudjakhals tegenkomen, dan gelden dezelfde adviezen als bij de wolf: blijf kalm en houd afstand.

Goudjakhals herkennen

De goudjakhals zit qua grootte tussen een vos en wolf in. De goudjakhals jaagt op hazen, konijnen en kleine knaagdieren, zoals muizen. Ook eet de goudjakhals resten op van de prooi van grotere jagers, zoals de wolf. Maar het dieet van jakhalzen is veel diverser dan dat van bijvoorbeeld de wolf. Zo eten ze soms zelfs fruit.

Maatregelen

  • Het nemen van maatregelen tegen wolven is voldoende om vee en dieren die op het erf leven te beschermen.
  • De komst en eventuele vestiging van de goudjakhals wordt goed in de gaten gehouden.
  • Provincies bepalen hoe eventuele schade door de goudjakhals aan landbouwdieren wordt vergoed. 

Goudjakhals is uitheemse soort

De goudjakhals komt van oudsher niet in Nederland voor. Hij is dus geen inheemse, maar een uitheemse soort. De afgelopen jaren trekt de goudjakhals meer richting het noorden en westen van Europa. Ook in de landen om ons heen wordt het dier dus vaker gezien. De goudjakhals is een beschermde soort in Europa. Dat betekent dat hij niet verjaagd of gedood mag worden.

Vee of dieren op het erf beschermen tegen goudjakhalzen

De goudjakhals jaagt van nature op kleinere zoogdieren. Heel soms valt hij een landbouwhuisdier aan, zoals een schaap of geit. Maatregelen die ook wolven, vossen en loslopende honden tegenhouden, zijn voldoende om dieren op uw erf te beschermen tegen de goudjakhals.