Nederlandse nationaliteit

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Nederlandse nationaliteit verliezen

U kunt de Nederlandse nationaliteit verliezen. Het maakt daarbij niet uit of u vanaf uw geboorte Nederlander bent, of later in uw leven Nederlander bent geworden. U kunt de Nederlandse nationaliteit bijvoorbeeld automatisch verliezen als u een andere nationaliteit aanneemt. Of doordat de overheid uw Nederlandse nationaliteit  intrekt. Bijvoorbeeld als u fraudeert bij het aanvragen en verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit.

Automatisch verlies van de Nederlandse nationaliteit

Bent u meerderjarig? Dan kunt u in de volgende gevallen uw Nederlandse nationaliteit automatisch (van rechtswege) verliezen:

Vrijwillig een andere nationaliteit aannemen

U verliest uw Nederlandse nationaliteit als u vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt. Er zijn 3 uitzonderingen op deze regel:

 1. U bent geboren in het land van de nieuwe nationaliteit. En u heeft daar uw hoofdverblijf als u de nationaliteit van dat land krijgt.
 2. U heeft, voordat u meerderjarig werd, onafgebroken 5 jaar uw hoofdverblijf gehad in het land waarvan u de nationaliteit aanneemt.
 3. U neemt de nationaliteit aan van uw echtgenoot of echtgenote of geregistreerde partner.

Deze 3 uitzonderingen gelden niet bij het verkrijgen van de Noorse of Oostenrijkse nationaliteit. Door een verdrag met deze landen gaat het Nederlanderschap dan altijd verloren.

Meer informatie over deze situaties leest u in de brochure Kan ik mijn Nederlandse nationaliteit automatisch verliezen? (pdf, 117 kB).

Buiten Nederlands Koninkrijk of EU wonen met dubbele nationaliteit

U verliest uw Nederlandse nationaliteit als u:

 • nadat u 18 jaar bent geworden op enig moment ten minste 10 jaar buiten Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de Europese Unie (EU) woont; en
 • tijdens die 10 jaar ook een andere nationaliteit heeft.

Meer informatie over deze situatie kunt u lezen in de brochure Kan ik mijn Nederlandse nationaliteit automatisch verliezen? (pdf, 117 kB). En op de pagina Wanneer verlies ik de Nederlandse nationaliteit als ik een dubbele nationaliteit heb?

Verklaring van afstand Nederlandse nationaliteit

U verliest uw Nederlandse nationaliteit als u een Verklaring van afstand (van uw Nederlandse nationaliteit) aflegt. U bent dan geen Nederlander meer. Voor de Nederlandse wet bent u dan een vreemdeling. Het doen van de verklaring kan bij uw gemeente of de Nederlandse ambassade in het land waar u woont. Dit kan alleen als u naast de Nederlandse nationaliteit nog een andere nationaliteit heeft. Afstand doen van de Nederlandse nationaliteit is gratis.

Intrekken Nederlanderschap door overheid

U kunt uw Nederlandse nationaliteit ook verliezen door intrekking. In dat geval neemt de overheid een beslissing waarmee uw Nederlanderschap vervalt. Dit kan in de volgende gevallen:

 • U bent eerder Nederlander geworden door optie of door naturalisatie. Hierbij heeft u beloofd dat u afstand zal doen van uw eerste nationaliteit. Als u vervolgens toch geen afstand doet van uw eerste nationaliteit kan het Nederlanderschap worden ingetrokken.
 • U heeft gefraudeerd bij de procedure om Nederlander te worden (optie of naturalisatie). Bijvoorbeeld bedrog met uw identiteit. U fraudeert als u een valse verklaring aflegt, bedrog pleegt of belangrijke feiten verzwijgt. Door het intrekken van uw Nederlanderschap wordt u in dit geval staatloos als u uw oorspronkelijke nationaliteit niet meer heeft.
 • U bent veroordeeld voor een misdrijf gericht tegen de belangen of de veiligheid van het Koninkrijk. Bijvoorbeeld een oorlogsmisdrijf of een terroristisch misdrijf. Uw Nederlanderschap kan in dit geval alleen worden ingetrokken als u niet staatloos wordt.
 • U bent 16 jaar of ouder en vrijwillig in dienst gegaan in de krijgsdienst van een ander land. Dat land vecht op dat moment tegen Nederland of tegen 1 van de Nederlandse bondgenoten.
 • U bent 16 jaar of ouder en u heeft zich aangesloten bij een organisatie die een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. De overheid heeft deze organisaties aangewezen.

Verlies Nederlandse nationaliteit minderjarigen

Minderjarigen verliezen de Nederlandse nationaliteit door het vervallen van de familieband met een ouder, behalve als een andere juridische ouder Nederlander is.

De familieband wordt verbroken door:

 • ontkenning van het vaderschap; of
 • herroeping van adoptie; of
 • vernietiging van de erkenning.

Een minderjarige kan ook op andere manieren de Nederlandse nationaliteit kwijtraken. Bijvoorbeeld als de vader of moeder het Nederlanderschap verliest. Het kind verliest dan ook de Nederlandse nationaliteit omdat zijn ouder de Nederlandse nationaliteit verliest.

Informatie over andere situaties leest u in de Rijkswet op het Nederlanderschap, hoofdstuk 5, Verlies van het Nederlanderschap. Een eenvoudigere uitleg vindt u in de publicatie Minderjarigen en verlies van de Nederlandse nationaliteit (pdf, 85 kB).

De Rijksoverheid. Voor Nederland