Nederlandse nationaliteit

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Nederlandse nationaliteit verliezen

U verliest de Nederlandse nationaliteit als u een andere nationaliteit aanneemt. U verliest de Nederlandse nationaliteit ook als u fraude heeft gepleegd bij uw aanvraagprocedure. Of als u veroordeeld bent voor terroristische misdrijven.

Automatisch verlies van de Nederlandse nationaliteit

Bent u meerderjarig? Dan kunt u in de volgende gevallen uw Nederlandse nationaliteit automatisch (van rechtswege) verliezen:

Vrijwillig een andere nationaliteit aannemen

U verliest de Nederlandse nationaliteit als u vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt. Dit geldt niet in de volgende gevallen:

 • U bent in het land van die andere nationaliteit geboren en u woonde daar toen u die andere nationaliteit kreeg.
 • U woonde 5 jaar achter elkaar in het land van de andere nationaliteit voordat u meerderjarig werd.
 • U bent getrouwd met iemand die die andere nationaliteit heeft. Dit geldt ook bij een geregistreerd partnerschap.

Verklaring van afstand Nederlandse nationaliteit

U verliest uw Nederlandse nationaliteit als u een verklaring van afstand (van uw Nederlandse nationaliteit) aflegt. Dit kan bij uw gemeente of de Nederlandse ambassade in het land waar u woont.

Vrijwillige krijgsmacht

U verliest uw Nederlandse nationaliteit als u vrijwillig dient in een krijgsmacht van een staat die tegen Nederland vecht. Of tegen 1 van de Nederlandse bondgenoten.

Buiten Nederland wonen met dubbele nationaliteit

U verliest uw Nederlandse nationaliteit als u een dubbele nationaliteit heeft. En daarbij:

 • minimaal 10 jaar achter elkaar buiten het Koninkrijk der Nederlanden (hieronder vallen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten) woonde; of
 • minimaal 10 jaar buiten de Europese Unie (EU) woonde.

Hierop gelden de volgende uitzonderingen:

 • Van deze 10 jaar woonde u minimaal 1 jaar in het Koninkrijk der Nederlanden of binnen de EU; of
 • U heeft op tijd (vóórdat de 10 jaar is verstreken) een nieuw Nederlands paspoort gekregen. Of een verklaring omtrent bezit van het Nederlanderschap. Vanaf de dag dat u het paspoort (of verklaring) ontvangt, begint een nieuwe periode van 10 jaar te lopen. Let op: alleen de aanvraag van een paspoort (of verklaring) voor het verstrijken van de 10 jaar is niet voldoende. Lees hierover meer op de pagina Wanneer verlies ik de Nederlandse nationaliteit als ik een dubbele nationaliteit heb?

Verlies Nederlanderschap door intrekking

U kunt uw Nederlandse nationaliteit ook verliezen doordat de overheid deze intrekt. Dit kan in de volgende gevallen:

 • U heeft als meerderjarige na uw naturalisatie tot Nederlander niet alles gedaan om bij uw eigen autoriteiten te vragen om afstand te mogen doen.
 • U heeft fraude gepleegd bij uw naturalisatieprocedure of optieprocedure. Bijvoorbeeld fraude die te maken heeft met uw identiteit. U pleegt fraude als u een valse verklaring aflegt, bedrog pleegt of belangrijke feiten verzwijgt. En als u op basis daarvan Nederlander wordt.
 • U bent veroordeeld voor een misdrijf gericht tegen de veiligheid van het Koninkrijk. Bijvoorbeeld een oorlogsmisdrijf of een misdrijf met een terroristisch doel. Het gaat hierbij om handelingen die de belangen van het Koninkrijk ernstig schaden.

Verlies Nederlanderschap bij lidmaatschap terroristische organisatie

Nederlanders die zich in het buitenland aansluiten bij een terroristische organisatie kunnen in de toekomst hun Nederlanderschap verliezen. Een wetsvoorstel dat dit mogelijk maakt ligt bij de Eerste Kamer.

Nu is intrekking van de Nederlandse nationaliteit al mogelijk na veroordeling voor een terroristisch misdrijf in Nederland. Het Nederlanderschap gaat overigens niet verloren als iemand staatloos zou worden door verlies van de nationaliteit.

Verliezen Nederlandse nationaliteit minderjarigen

Minderjarigen verliezen de Nederlandse nationaliteit door het vervallen van de familieband met een ouder, behalve als een andere juridische ouder Nederlander is.

De familieband wordt verbroken door:

 • ontkenning van het vaderschap; of
 • herroeping van adoptie; of
 • vernietiging van de erkenning.

Een minderjarige kan ook op andere manieren de Nederlandse nationaliteit kwijtraken. Bijvoorbeeld als de vader of moeder het Nederlanderschap verliest. Het kind verliest dan ook de Nederlandse nationaliteit omdat zijn ouder de Nederlandse nationaliteit verliest.

Informatie over andere situaties leest u in de Rijkswet op het Nederlanderschap, hoofdstuk 5, Verlies van het Nederlanderschap. Een eenvoudigere uitleg vindt u in de publicatie Minderjarigen en verlies van de Nederlandse nationaliteit (pdf, 85 kB).

Documenten

De Rijksoverheid. Voor Nederland