Nederlandse nationaliteit

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Nederlandse nationaliteit verliezen

U verliest de Nederlandse nationaliteit als u een andere nationaliteit aanneemt. U verliest de Nederlandse nationaliteit ook als u fraude heeft gepleegd bij uw aanvraagprocedure. Of als u veroordeeld bent voor terroristische misdrijven.

Automatisch verlies van de Nederlandse nationaliteit

Bent u meerderjarig? Dan verliest u in de volgende gevallen de Nederlandse nationaliteit automatisch (van rechtswege):

 • U neemt vrijwillig een andere nationaliteit aan. Dit geldt niet als:
  • u in het land van die andere nationaliteit bent geboren en daar ook woonde toen u die andere nationaliteit kreeg;
  • u voordat u meerderjarig werd minimaal 5 jaar achter elkaar woonde in het land van die andere nationaliteit;
  • u getrouwd bent met iemand die die andere nationaliteit heeft. Dit geldt ook bij een geregistreerd partnerschap.
 • U legt een verklaring van afstand (van uw Nederlandse nationaliteit) af. Dit kan bij uw gemeente of de Nederlandse ambassade in het land waar u woont.
 • U dient vrijwillig in een krijgsmacht van een staat die tegen Nederland of 1 van de Nederlandse bondgenoten vecht.
 • U heeft een dubbele nationaliteit en u woonde minimaal 10 jaar achter elkaar buiten het Koninkrijk der Nederlanden (= Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten) en buiten de Europese Unie. Uitzondering hierop zijn de volgende situaties:
  • als u van deze 10 jaar minimaal 1 jaar in het Koninkrijk der Nederlanden of binnen de Europese Unie heeft gewoond;
  • als u op tijd (vóórdat de 10 jaar is verstreken) een nieuw Nederlands paspoort of een verklaring omtrent bezit van het Nederlanderschap heeft gekregen. Vanaf de dag dat u het paspoort (of verklaring) ontvangt, begint een nieuwe periode van 10 jaar te lopen. Let op: alleen de aanvraag van een paspoort (of verklaring) voor het verstrijken van de 10 jaar is niet voldoende. Lees hierover meer op de pagina 'Ik heb een dubbele nationaliteit. Kan ik de Nederlandse nationaliteit verliezen als ik mijn paspoort laat verlopen?'.

Verlies Nederlanderschap door intrekking

U kunt uw Nederlandse nationaliteit ook verliezen doordat de overheid deze intrekt. Dit kan als:

 • u als meerderjarige na uw naturalisatie tot Nederlander niet alles heeft gedaan om bij uw eigen autoriteiten te vragen om afstand te mogen doen
 • u fraude heeft gepleegd bij uw naturalisatieprocedure of optieprocedure. Bijvoorbeeld fraude die te maken heeft met uw identiteit. U pleegt fraude als u een valse verklaring aflegt, bedrog pleegt of belangrijke feiten verzwijgt. En als u op basis daarvan Nederlander wordt;
 • u veroordeeld bent voor een misdrijf gericht tegen de veiligheid van het Koninkrijk. Bijvoorbeeld een oorlogsmisdrijf of een misdrijf met een terroristisch doel. Het gaat hierbij om handelingen die de belangen van het Koninkrijk ernstig schaden.

Verlies Nederlanderschap bij lidmaatschap terroristische organisatie

Nederlanders die zich in het buitenland aansluiten bij een terroristische organisatie  kunnen in de toekomst hun Nederlanderschap verliezen. Een wetsvoorstel dat dit mogelijk maakt ligt bij de Eerste Kamer.

Nu is intrekking van de Nederlandse nationaliteit al mogelijk na veroordeling voor een terroristisch misdrijf in Nederland. Het Nederlanderschap gaat overigens niet verloren als iemand staatloos zou worden door verlies van de nationaliteit.

Verliezen Nederlandse nationaliteit minderjarigen

Minderjarigen verliezen de Nederlandse nationaliteit bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 • Het vervallen van de familieband, behalve als 1 van de ouders Nederlander is;
 • Ontkenning van het vaderschap;
 • Herroeping van adoptie;
 • Vernietiging van de erkenning.

In deze gevallen wordt u er op gewezen dat dit gevolgen heeft voor de Nederlandse nationaliteit van het kind.

Naast verlies door het vervallen van de familieband, kunnen minderjarigen ook op andere manieren de Nederlandse nationaliteit kwijtraken.

De Rijksoverheid. Voor Nederland