Aanbiedingsbrief bij afschrift antwoorden vragen so Milieuraad 17 juni 2024

Minister Harbers (IenW) en minister Jetten (Klimaat en Energie) sturen de Eerste Kamer afschrift van de antwoorden op vragen in het schriftelijk overleg (so) met de Tweede Kamer naar aanleiding van de Milieuraad van 17 juni 2024. De Tweede Kamerfracties vna VVD, NSC en BBB hadden de vragen gesteld.

Aanbiedingsbrief bij afschrift antwoorden vragen so Milieuraad 17 juni 2024