Afschrift antwoorden vragen so Milieuraad 17 juni 2024

Afschrift van de antwoorden op vragen in het schriftelijk overleg (so) met de Tweede Kamer naar aanleiding van de Milieuraad van 17 juni 2024. De vragen gingen over de richtlijn Bodemmonitoring, de Kaderrichtlijn Afvalstoffen en de Groene Claims-richtlijn. De Tweede Kamerfracties vna VVD, NSC en BBB hadden de vragen gesteld.

Afschrift antwoorden vragen so Milieuraad 17 juni 2024