Voorbeeldprojecten toekomstige Omgevingswet

Bestuurders, bedrijven en burgers werken in een aantal gemeenten nu al volgens de Omgevingswet. Dit zijn plannen onder de noemer Nu al Eenvoudig Beter.

Nu al Eenvoudig Beter verzamelt voorbeeldprojecten

Nu al Eenvoudig Beter verzamelt aansprekende projecten die een voorbeeld zijn voor anderen. Het gaat om projecten waarbij bijvoorbeeld:

  • de doorlooptijden voor vergunningen of bestemmingsplannen korter zijn;
  • de overheid de bevolking eerder bij ruimtelijke plannen betrekt;
  • de overheid regels eenvoudiger maakt en overbodige regels schrapt.

Het rapport Pionieren met de Omgevingswet geeft tussentijdse resultaten van de eerste ongeveer 300 projecten.

Overzicht voorbeeldprojecten Nu al Eenvoudig Beter

Meer voorbeeldprojecten vindt u op de Omgevingswet-website. Overheidsinitiatieven kunt u aanmelden op de website Aan de slag met de Omgevingswet.