Buren voegt ruimtelijke plannen samen

De gemeente Buren werkt al volgens de doelen van de Omgevingswet. Dit blijkt door jaarlijks alle ruimtelijke plannen te bundelen in 1 (veeg)plan.

Buren brengt aantal plannen terug tot 2

Een gemeente moet iedere 10 jaar controleren of hun bestemmingsplannen actueel zijn. De gemeente Buren past daarom alle bestemmingsplannen aan. Ook voegt de gemeente verschillende plannen samen. Zo is er 1 veegplan voor de kernen (dorpen) en 1 plan voor het buitengebied.

Actuele plannen geven dudelijkheid

Er ontstaat zo 1 actueel bestemmingsplan voor alle dorpen en 1 voor het buitengebied. Het voordeel is dat overal dezelfde regeling geldt. Dit geeft burgers en ondernemers meer duidelijkheid en zekerheid.

Vergroot afbeelding Buitengebied gemeente Buren
Buitengebied van de gemeente Buren

Buren actualiseert plannen jaarlijks

Elk jaar gaat de gemeente Buren kijken naar de plannen in beide gebieden. Deze werkwijze heeft een aantal voordelen:

  • Betere dienstverlening van de gemeente, door bijvoorbeeld informatieavonden te houden. Maar de gemeente kan initiatiefnemers ook stap voor stap helpen met de aanvraagprocedure.
  • Aantrekkelijk voor burgers en ondernemers, omdat de aanvraagkosten 30% lager zijn.
  • Lagere kosten voor de gemeente. Door het veegplan kan de gemeente plannen efficiënter en dus goedkoper begeleiden.
  • Efficiënte werkwijze. Inwoners van de gemeente Buren kunnen 1 keer per jaar wijzigingen doorgeven. Al die wijzigingen staan weer in het veegplan.

Informatie over veegplan Buren

Voor meer informatie over de aanpak van de gemeente Buren kunt u bellen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (14-0344).