Investeren in toekomst Eiland van Schalkwijk

In de toekomstvisie voor het Eiland van Schalkwijk zet de gemeente Houten in op landbouw in combinatie met recreatie. Inmiddels is er een structuurvisie voor het Eiland van Schalkwijk vastgesteld.

Bewoners en ondernemers denken mee aan Eiland van Schalkwijk

Het Eiland van Schalkwijk is een open en groen gebied met culturele waarde. Denk hierbij aan de forten van de Hollandse Waterlinie. De gemeente Houten nodigt bewoners en ondernemers uit om met plannen te komen voor de ontwikkeling van dit landelijke gebied. De gemeente denkt mee over de uitvoering van de plannen.

Deze nieuwe aanpak heet uitnodigingsplanologie. In Houten heeft het al meer dan 30 ideeën opgeleverd. Bijvoorbeeld de stuw van Hagestein opnieuw inzetten om duurzame energie op te wekken.

De gemeente Houten, provincie Utrecht en het waterschap beoordelen uiteindelijk samen of de plannen voldoen aan de structuurvisie.

Werken volgens Omgevingswet in Houten

De gemeente Houten biedt ruimte aan initiatiefnemers en werkt hierbij volgens het gedachtegoed van de Omgevingswet. In de video laat de gemeente zien hoe zij omgaat met uitnodigingsplanologie op het Eiland van Schalkwijk.

(Beeldtitel: Nu al Eenvoudig Beter. Eiland van Schalkwijk. Een open landschap onder een bewolkte hemel. Wethouder Geerdes:)
RUSTIGE MUZIEK
WETHOUDER GEERDES: Het Eiland van Schalkwijk is een gebied in de gemeente Houten waar jaren geen ontwikkeling heeft plaatsgevonden. En het is voor ons heel belangrijk dat dat gebied weer gaat bloeien dat het weer tot leven komt. En daarom hanteren wij hier uitnodigingsplanologie waarbij wij mensen vragen om met ideeën en initiatieven te komen om zo die ontwikkeling weer mogelijk te maken. BART KROL: Als provincie maak je eigenlijk altijd plannen waarbij je heel precies zegt wat ergens mag: hier willen we woningbouw hier willen we bedrijven, hier willen we landbouw en we hebben eigenlijk van het Eiland van Schalkwijk een soort experimenteergebied gemaakt en gezegd: Mensen op dat Eiland de gemeente, het waterschap, de provincie kunnen heel goed zelf bedenken wat hier voor mogelijkheden zijn. Laten we nou 's kijken wat er gebeurt als we ze die vrijheid geven. Ik vind dat geweldig. Het mooie daarvan is, is dat mensen zelf heel zuinig op hun gebied zijn. Dus dat ze plannen bedenken waarbij ze zelf al zeggen: We hebben rekening gehouden met het water, met recreatie en toerisme met het fort ernaast waar we zuinig op moeten zijn niet te dicht op moeten bouwen. Prachtig om te zien dat mensen vaak zuiniger zijn op hun omgeving dan wij denken. Er komen hele verrassende ideeën uit en het mooie daarvan is is dat het vaak ook aansluit op de doelen die we hebben het bevorderen van de landbouw en recreatie en water maar er komen ook wel 's dilemma's uit voort. ARIE VAN BENNEKOM: Wij willen een leuke, recreatieve mogelijkheid benutten en dat is het paragliden. Toen was er 'n overijverige ambtenaar en die zegt: Jullie hebben geen vergunning en dat mag niet meer. Ja, de Structuurvisie is aangenomen en net voor de Structuurvisie heb ik ook ingesproken in de gemeenteraad en heb ik gezegd: Ja, leuk en aardig, jullie vragen allemaal ideeën. Ik heb ideeën, geef me gewoon wat ruimte om te ondernemen om een leuk iets neer te zetten. Nee, ik kan me voorstellen dat initiatiefnemers af en toe wel 's zuchten bij onze regelgeving, maar vaak zijn wij daar ook aan gehouden. Wat we al doen, is samenwerken met andere overheden wat ervoor zorgt dat we aan de voorkant van een proces duidelijkheid kunnen geven of we het zien zitten met elkaar. En daarna hebben we dat traject te lopen om door dat woud van regelgeving onszelf heen te worstelen. Je kan wel alles beperken, maar het is hier geen openluchtmuseum. Het is gewoon weiland, gewoon grasland, en ik mag het slepen, ik mag het bemesten alles mag, maar ik mag hier nu niet m'n scherm uitvouwen omdat dan misschien wel een vogel gestoord wordt. Dat is een beetje de crux. Experimenteren betekent ook dat je altijd het wiel aan het uitvinden bent met elkaar. Wat je nu ziet is dat er ineens een stortvloed van initiatieven op die gemeente afkomt die dan denkt: hoe kunnen we dat allemaal behandelen? Dat is best spannend. Daar helpen we ze voor een deel ook bij. Natuurlijk zullen er wel 's dingen fout gaan. Mensen denken ook dat ze morgen dan een vergunning hebben. De gemeente moet daar dan ook even toch de ordentelijke gang voor maken met elkaar. Dat kost even tijd, maar het komt uiteindelijk wel goed. VOICE-OVER: De hele zomer mag Arie van Bennekom gaan paragliden op z'n land. Alleen tijdens het broedseizoen zijn de vluchten wat beperkt omdat de gemeente Houten dan gaat onderzoeken of de broedende vogels last hebben van het paragliden.
(Weilanden vanuit de lucht.)
Naast deze initiatieven moet er ook tijdens de ontwikkeling van het Eiland van Schalkwijk rekening worden gehouden met de waterhuishouding. GUUS BEUGELINK: De grootste uitdagingen zijn om iedereen voor diezelfde kar te houden, denk ik. En dat is best lastig. Voor ons is het een hele opgave om aan de voorkant van de ruimtelijke ordening-opgave want dat is het natuurlijk, om daar een goeie inbreng te leveren het watertoetsproces avant la lettre, zou ik bijna zeggen dat is de belangrijkste opgave hier op het Eiland. In de Nederlandse wet zitten ook nog veel beperkingen wat ons betreft en daar wordt al het nodige in gedaan, ook door de nieuwe Omgevingswet maar we denken dat daar nog wel een tandje bij kan. De Omgevingswet zelf is al een uitdaging. Daar moet water natuurlijk ook een plekje in krijgen. En ja, dat moet allemaal maar goed landen. Daar maak ik me af en toe wel zorgen over. VOICE-OVER: Ondanks die zorgen kijken de bestuurders uit naar het behoud van de mooiste plekjes van het Eiland van Schalkwijk. Initiatieven die te maken hebben met de Hollandse Waterlinie dat vind ik de mooiste plannen, want die zorgen er juist ook voor dat er in die gebiedsontwikkeling een koppeling kan worden gemaakt tussen ruimtelijke ordening, economie, water en recreatie. En dat is hetgeen we hier erg nodig hebben. Ik denk dat de combinatie van openheid achter mij ziet u wat een fantastisch open landschap dit is dat moet je niet verprutsen en ik vind dat er erg mooie cultuurhistorische elementen zijn met name de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Zuinig op zijn.
(Beeldtekst: Met dank aan: de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Unie Van Waterschappen, het Interprovinciaal Overleg en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.)
DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN STOPT DAN

Meer weten over uitnodigingsplanologie Eiland van Schalkwijk?

Voor meer informatie over de uitnodigingsplanologie op het Eiland van Schalkwijk kunt u een e-mail sturen naar martie.meijer@houten.nl.