Duurzame woonwijk Meppel

De gemeente Meppel bouwt de komende jaren aan de woonwijk Nieuwveense Landen. Energiesystemen die minder CO2 uitstoten en nieuwe energie opwekken, maken het een duurzame wijk.

Om dit te bereiken heeft de gemeente nu de Crisis- en herstelwet nodig. Met de Omgevingswet kunnen dit soort projecten straks sneller en makkelijker starten.

Vergroot afbeelding
Volledig duurzame woonwijk Nieuwveense Landen

Voordelen energiezuinige woningen Meppel

De bewoners van de woonwijk Nieuwveense Landen zijn milieuvriendelijk bezig en hebben ook financieel voordeel. Zo haalt bijvoorbeeld het energiebedrijf de warmte en kou uit de grond. Het bedrijf gebruikt de koude lucht in de zomer om woningen te koelen. De warme lucht verwarmt de woningen in de winter.

Bij een hoge opbrengst van zonnepanelen, kunnen woningen energie over hebben. Dan kan de buurman die energie bijvoorbeeld gebruiken om zijn elektrische auto op te laden. De huizen in de wijk gaan uiteindelijk ook energie leveren. Dit is 1 van de voordelen van de nieuwe wijk die in een video aan de orde komen.

(Beeldtitel: Nu al eenvoudig beter. Wethouder Dohle:)
RUSTIGE MUZIEK
WETHOUDER DOHLE: Wij staan hier voor de bouwlocatie Nieuwveense Landen waar een nieuwe wijk gebouwd gaat worden in Meppel. We beginnen met zo'n ruim vierhonderd woningen dus daar zijn we de komende drie jaar ongeveer mee zoet. En dan, ja, een beetje afhankelijk van de markt, natuurlijk moet het een wijk worden met zo'n dikke drieduizend woningen. Van meet af aan hebben we een duurzaam concept neergezet. We gaan hier alleen huizen neerzetten die uiteindelijk energieleverend zijn. We halen de warmte en de koude uit de grond. Dat doen we met een collectief systeem, waarvoor we een zogenaamd LDEB een Lokaal Duurzaam Energiebedrijf hebben opgericht en dat doen we samen met de energieleverancier RENDO in deze regio en dat betekent dat we de mensen warmte én koude in de zomer, kunnen aanbieden waarbij uiteindelijk de inwoner volledig 'ontzorgd' is maar bovendien ook nog financieel een voordeel heeft. Dus het is dubbel aangenaam voor ze. En het leuke is ook dat we dat doen met partners die hier ook actief zijn. Dus we zoeken ze niet van ver weg. Het is niet dat wij een vergistingsinstallatie neerzetten en de houtkorrels uit Tsjechië laten komen. Daar houden we hier niet van. Dus we werken met het materiaal dat uit deze omgeving komt. VOICE-OVER: Met zo'n innovatief bouwproject loopt de gemeente Meppel in de huidige regelgeving tegen allerlei uitdagingen aan.
DOHLE: Je zou zeggen, als je een energieleverende woning hebt en je hebt wat stroom over omdat je overdag niet thuis bent en je buurman, ik noem maar wat, heeft de elektrische auto aanstaan om opgeladen te worden, dat je even wat stroom kan leveren. Dat mag dus niet in de huidige wet. En dat is sowieso al een probleem. Het terugleveren van stroom is inmiddels al wel geregeld tot een bepaald maximum maar dat soort dingen, daar loop je tegenaan. Het tweede punt waar we tegenaan lopen, is dat, als je met Meppel Energie zeg maar, als gemeente, ook meedoet in de investering ja, dan heet dat staatssteun dus dan moet je daar in Brussel een ontheffing voor aanvragen. Het gaat helemaal niet om van die grote bedragen maar zo zit de wetgeving in elkaar. En het derde punt waar we tegenaan lopen en daarbij is met name de Omgevingswet van belang wij geven al een duurzame basis en het is eigenlijk de bedoeling dat de bouwontwikkelaar daar zijn duurzame verplichting bovenop zet en niet die van ons er aftrekt. Nou, en die stapeling van duurzaamheid, die willen wij afdwingen. Dat kan niet met een bestemmingsplan dus daar hebben we de zogenaamde Crisis- en herstelwet voor nodig. Die hebben we onlangs gekregen en dat kan ervoor zorgen dat we a) die stapeling halen, zodat we die duurzaamheid bereiken en b) dat we de bouwer ook kunnen verplichten om de duurzaamheid niet uit installaties te halen maar uit een goeie, geïsoleerde woning. Om de wijk te ontwikkelen met de duurzaamheid zoals die ons voor ogen staat hebben we op dit moment de Crisis- en herstelwet nodig. Het zou mooi zijn als de Omgevingswet die een heleboel andere wetten bundelt, zo veel flexibiliteit in zich heeft dat dat niet meer nodig is.
(Een beeldtekst waarin onder andere de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wordt bedankt voor haar medewerking.)
DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

Meer informatie Nieuwveense Landen

Meer informatie over de duurzame woonwijk Nieuwveense Landen staat op de website van de gemeente Meppel. U kunt ook mailen naar R.Rietman@meppel.nl.