Hoe kan ik ontslag nemen?

Als u ontslag wil nemen, moet u dat schriftelijk doen. U moet zich houden aan de afgesproken opzegtermijn. Deze staat in uw arbeidsovereenkomst.

Vast contract opzeggen

Heeft u een vast contract en wilt u ontslag nemen? Dan moet u zich houden aan de opzegtermijn die in uw arbeidsovereenkomst staat. 

Zijn er geen afspraken gemaakt? Dan is uw opzegtermijn 1 maand. Als u de opzegtermijn niet in acht neemt, dan bent u de werkgever een vergoeding verschuldigd. De vergoeding voor het negeren van de opzegtermijn is gelijk aan het loon dat uw werknemer zou hebben ontvangen over de voor hem geldende opzegtermijn. Lees meer over de opzegtermijn bij ontslag.

Tijdelijk contract opzeggen

Tijdelijk contract met afspraken over tussentijds opzeggen

U kunt uw tijdelijk contract opzeggen en moet daarbij de opzegtermijn in acht nemen. U en uw werkgever kunnen afspraken hebben gemaakt over de duur van uw opzegtermijn. Zijn die afspraken niet gemaakt? Dan is uw opzegtermijn 1 maand. Als u de opzegtermijn niet in acht neemt, dan bent u de werkgever een vergoeding verschuldigd. De vergoeding voor het negeren van de opzegtermijn is gelijk aan het loon dat uw werknemer zou hebben ontvangen over de voor hem geldende opzegtermijn. Lees meer over de opzegtermijn bij ontslag.

Tijdelijk contract zonder tussentijdse opzegmogelijkheid

U kunt dit contract alleen opzeggen als sprake is van een dringende reden en u daarom op staande voet ontslag neemt. Als er geen sprake is van een dringende reden, dan kunt u de kantonrechter vragen het contract te ontbinden als u als daar een goede reden voor heeft. Bijvoorbeeld omdat u een betere baan heeft gevonden, maar de werkgever u niet wil laten gaan.

Ontslag nemen tijdens proeftijd

Tijdens uw proeftijd kunt u het arbeidscontract op ieder moment opzeggen. Het is verstandig dit schriftelijk te doen en de werkgever om een ontvangstbevestiging hiervan te vragen.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Bij ontslag met wederzijds goedvinden, spreekt u met uw werkgever af dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Dit moet schriftelijk. Het is verstandig om de afspraken die met het ontslag te maken hebben, ook schriftelijk vast te leggen.

Contract loopt af

Uw contract kan ook 'van rechtswege' eindigen. Een contract voor 1 jaar bijvoorbeeld eindigt vanzelf wanneer dat jaar voorbij is. Het hoeft dus niet te worden opgezegd. Er kan ook een ontbindende voorwaarde in het contract staan. U vervangt bijvoorbeeld een werknemer die ziek is. Als de zieke werknemer weer beter is, loopt uw contract om die reden af.

Ontslag op staande voet

U kunt een contract met uw werkgever per direct opzeggen als daar een dringende reden voor is. Dat heet een ontslag op staande voet.

Transitievergoeding

Wanneer u zelf ontslag neemt, heeft u geen recht op een transitievergoeding. Heeft u ontslag genomen vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uw werkgever? Dan heeft u mogelijk wel recht op een transitievergoeding