Toekomst pensioenstelsel

Nederlanders worden steeds ouder. Hierdoor nemen de pensioenkosten toe. Bovendien is het huidige pensioenstelsel gevoelig voor schommelingen op de financiële markten. Daarom gaat de AOW-leeftijd omhoog en past de overheid de regels voor pensioenfondsen en pensioenopbouw aan.

Kabinet Rutte III: vernieuwing pensioenstelsel

Het kabinet wil het pensioenstelsel hervormen. Het kabinet denkt aan individuele spaarpotten in plaats van een algemene pot waaruit iedereen zijn pensioen krijgt uitgekeerd. Wel blijft het gedeelde risico in stand. De SER komt op korte termijn met een advies hierover. In 2018 moet overeenstemming zijn bereikt. De uitvoering moet in 2020 starten. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.

Noodzaak verhoging AOW leeftijd

De AOW-leeftijd gaat omhoog om de AOW betaalbaar te houden en te behouden als basisvoorziening voor iedereen. Iedereen die werkt betaalt mee aan de AOW. Door de vergrijzing stijgt het aantal AOW’ers, terwijl er minder werkenden zijn die meebetalen aan de AOW. Ook leven mensen tegenwoordig langer dan vroeger en krijgen ze langer AOW. Hierdoor stijgen de kosten voor de AOW en wordt deze te duur.

AOW-leeftijd omhoog

De AOW-leeftijd gaat versneld omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 stijgt de AOW-leeftijd mee met de levensverwachting in Nederland.