Extra keuzerecht voor iedereen bij pensioen

Met het pensioenakkoord krijgen deelnemers een extra keuzemogelijkheid. Deelnemers kunnen eenmalig een bedrag in 1 keer uit laten betalen. Dit wordt een wettelijk recht. Alle pensioenuitvoerders moeten dit aanbieden.

Eenmalig bedrag opnemen op pensioendatum

Verwacht wordt dat deelnemers vanaf 1 januari 2024 eenmalig een bedrag mogen opnemen. De resterende levenslange pensioenuitkering is daarna wel lager. Daarom gelden de volgende voorwaarden:

 • de hoogte van het bedrag is maximaal 10% van het ouderdomspensioen;
 • het bedrag kan alleen op de pensioendatum worden opgenomen;
 • stapelen met hoog-laagpensioen kan niet;
 • na de eenmalige opname moet de resterende levenslange pensioenuitkering boven de afkoopgrens van kleine pensioenen liggen.

Het wetsvoorstel herziening bedrag ineens is op 30 juni 2022 aan de Tweede Kamer aangeboden. De stand van zaken van het wetsvoorstel staat op de website van de Eerste Kamer.

Minister Schouten liet op 18 januari 2023 de Tweede Kamer weten dat zij een voorgenomen inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2024 haalbaar acht.

Eenmalig bedrag kan aantrekkelijk zijn

Voor sommige deelnemers kan een eenmalig bedrag uit het pensioenvermogen aantrekkelijker zijn vlak na pensionering, dan een hogere uitkering in de jaren daarna. Bijvoorbeeld om:

 • schulden af te lossen (zoals een hypotheek);
 • te reizen;
 • zorgvoorzieningen te regelen;
 • de eigen woning te verbouwen.

Keuzes in huidige pensioenregelingen

De meeste pensioenregelingen bieden nu al verschillende keuzemogelijkheden. Denk aan:

 • een uitruil tussen ouderdomspensioen en partnerpensioen;
 • de pensioeningangsdatum vervroegen of uitstellen;
 • het zogenoemde hoog-laagpensioen (start met een hoger pensioen, later een lager pensioen).

Ook bieden veel pensioenregelingen de mogelijkheid om deeltijdpensioen op te nemen.