Beslisnota bij Verzamelbrief bodem en ondergrond

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Verzamelbrief bodem en ondergrond