Verzamelbrief bodem en ondergrond

Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang op een aantal onderwerpen op het terrein van bodem en ondergrond. Zij bespreekt onder meer de ontwikkeling van het programma Bodem, Ondergrond en Grondwater. Ook gaat zij in op de stand van zaken van de bestuurlijke afspraken bodem en ondergrond 2023- 2030.

Verzamelbrief bodem en ondergrond