Kamerbrief met beleidsreactie op het rapport van de Adviescommissie Rechtsbescherming en Rechtsstatelijkheid in het Toekomstscenario kind en gezinsbescherming

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geven hun beleidsreactie op het advies 'Kinderen en ouders met recht goed beschermd' van de onafhankelijke Adviescommissie Rechtsbescherming en Rechtsstatelijkheid in het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. De Tweede Kamer had het advies op 31 januari 2024 ontvangen.

Kamerbrief met beleidsreactie op het rapport van de Adviescommissie Rechtsbescherming en Rechtsstatelijkheid in het Toekomstscenario kind en gezinsbescherming