Nadere Memorie van Antwoord Invoeringswet EOM

Minister Grapperhaus beantwoordt vragen van de Eerste Kamer uit het nader voorlopig verslag van de vaste commissies voor Immigratie en Asiel/JBZ-raad en voor Justitie en Veiligheid (JenV).