Hoeveel mag ik bijverdienen naast mijn studiefinanciering?

Er geldt een grens aan wat studenten mogen bijverdienen. Gaat het inkomen van de student over deze grens heen? Dan moet de student zijn studiefinanciering stopzetten. Doet hij dat niet? Dan moet hij het teveel verdiende bedrag terugbetalen aan DUO.

Lees meer over hoeveel studenten mogen bijverdienen

Stopzetten studiefinanciering boven bijverdiengrens

Verdient u meer dan de bijverdiengrens, dan moet u uw studiefinanciering stopzetten. Dat doet u met ingang van de maand dat u over de bijverdiengrens heengaat. Ook moet u uw reisproduct stopzetten. Uiterlijk op de 5e werkdag van de maand waarin u geen recht meer heeft op studiefinanciering. Vraag ook meteen weer studiefinanciering aan voor het volgende kalenderjaar.

Stopzetten studiefinanciering achteraf

Komt u er achteraf achter dat u in het vorige kalenderjaar te veel heeft verdiend? Dan kunt u nog tot 1 juli de studiefinanciering laten intrekken over het vorige kalenderjaar. 

Terugbetalen te veel verdiend geld

Hebt u te veel verdiend naast uw studiefinanciering? Dan betaalt u het bedrag boven de grens terug. U betaalt nooit meer terug dan u aan studiefinanciering hebt ontvangen. Hieronder vallen de basisbeurs, eventuele aanvullende beurs en studentenreisproduct.