Hoeveel mag ik bijverdienen naast mijn studiefinanciering?

Vanaf 2020 mogen studenten onbeperkt bijverdienen. Er geldt geen bijverdiengrens.

Hoeveel bijverdienen voor 2020

Hoeveel studenten mogen bijverdienen staat op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Terugbetalen teveel verdiend geld

Heeft u teveel verdiend naast uw studiefinanciering? En heeft u uw studiefinanciering niet (op tijd) stopgezet? Dan betaalt u het bedrag boven de bijverdiengrens terug aan DUO. U betaalt nooit meer terug dan u aan studiefinanciering hebt ontvangen. Hieronder vallen de basisbeurs, eventuele aanvullende beurs en studentenreisproduct.