Hoeveel mag ik bijverdienen naast mijn studiefinanciering?

Studenten mogen een bijbaan hebben, maar er is een grens voor bijverdienen. Gaat het inkomen van de student over deze grens heen? Dan moet de student de studiefinanciering stopzetten.

Hoeveel bijverdienen

Hoeveel studenten mogen bijverdienen staat op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Stopzetten studiefinanciering boven bijverdiengrens

Verdient u meer dan het maximale bedrag voor bijverdienen, dan moet u uw studiefinanciering stopzetten. Dat doet u met ingang van de maand dat u over de bijverdiengrens heengaat. Ook moet u uw studentenreisproduct stopzetten. Dat doet u uiterlijk op de 5e werkdag van de maand waarin u geen recht meer heeft op studiefinanciering. Vraag ook meteen weer studiefinanciering aan voor het volgende kalenderjaar.

Stopzetten studiefinanciering achteraf

Komt u er achteraf achter dat u in het vorige kalenderjaar teveel heeft verdiend? Dan kunt u nog tot 1 juli de studiefinanciering laten intrekken over het vorige kalenderjaar. 

Terugbetalen teveel verdiend geld

Heeft u teveel verdiend naast uw studiefinanciering? En heeft u uw studiefinanciering niet (op tijd) stopgezet? Dan betaalt u het bedrag boven de bijverdiengrens terug aan DUO. U betaalt nooit meer terug dan u aan studiefinanciering hebt ontvangen. Hieronder vallen de basisbeurs, eventuele aanvullende beurs en studentenreisproduct.