Hoeveel mag ik bijverdienen naast mijn studiefinanciering?

Bent u na 1 september 2015 aan uw opleiding aan hbo of universiteit begonnen? Dan mag u onbeperkt bijverdienen. Bent u voor deze datum gaan studeren? Of volgt u een opleiding in het mbo? Dan mag u in 2018 maximaal € 14.456,00 bijverdienen.

Opleiding begonnen na 1 september 2015: onbeperkt bijverdienen

Bent u na 1 september 2015 begonnen met uw opleiding aan hbo of universiteit? Dan geldt er geen bijverdiengrens. U kunt met uw bijbaan zoveel verdienen als u wilt.

Opleiding in mbo of begonnen voor 1 september 2015: bijverdiengrens

Bent u voor 1 september 2015 gaan studeren aan hbo of universiteit? Of volgt u een opleiding in het mbo? Dan mag u in 2018 maximaal € 14.456,00 bijverdienen. In 2017 lag de grens bij € 14.215,75. Het gaat om uw geregistreerde inkomen. Op uw aanslag heet dit verzamelinkomen. Doet u geen aangifte bij de Belastingdienst? Dan kijkt DUO naar uw belastbaar loon.

Stopzetten studiefinanciering boven bijverdiengrens

Verdient u meer dan de bijverdiengrens, dan moet u uw studiefinanciering stopzetten. Dat doet u met ingang van de maand dat u over de bijverdiengrens heengaat. Ook moet u uw reisproduct stopzetten. Uiterlijk op de 5e werkdag van de maand waarin u geen recht meer heeft op studiefinanciering. Vraag ook meteen weer studiefinanciering aan voor het volgende kalenderjaar.

Stopzetten studiefinanciering achteraf

Komt u er achteraf achter dat u in het vorige kalenderjaar te veel heeft verdiend? Dan kunt u nog tot 1 juli van dat jaar de studiefinanciering laten intrekken over het vorige kalenderjaar. 

Terugbetalen te veel verdiend geld

Hebt u te veel verdiend naast uw studiefinanciering? Dan betaalt u het bedrag boven de grens terug. U betaalt nooit meer terug dan u aan studiefinanciering hebt ontvangen in het vorige kalenderjaar. Hieronder vallen de basisbeurs, eventuele aanvullende beurs en studentenreisproduct.