Kamerbrief bij toezending CIOT audits beheer 2018 2020 en gebruikers 2019

Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) stuurt de Tweede Kamer enkele auditrapporten over de werking van het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT). Zij gaat in op de bevindingen uit de rapporten.

Kamerbrief bij toezending CIOT audits beheer 2018 2020 en gebruikers 2019 (PDF | 5 pagina's | 221 kB)

Het gaat om de volgende rapporten:

  • het onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) naar het beheer van het Informatiepunt Bijzondere Opsporingsonderzoeken (IBO) in 2018, 2019 en 2020;
  • het onderzoek van de ADR naar het gebruik van het CIOT in 2019. Het gaat om gebruik door de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD), de Inspectie SZW (ISZW) en de de Koninklijke Marechaussee (KMar);
  • het onderzoek van de Concernaudit Politie naar het gebruik van het CIOT door de politie in 2019.