Rapport van feitelijke bevindingen Gebruikers CIOT 2019 FIOD, ISZW en KMar

Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR). Het rapport bevat de bevindingen uit een onderzoek naar het gebruik van het CIOT Informatie Systeem (CIS) door bijzondere opspringsdiensten in 2019. Het onderzoek richtte zich op de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD), de Inspectie SZW (ISZW) en de de Koninklijke Marechaussee (KMar).

Rapport van feitelijke bevindingen Gebruikers CIOT 2019 FIOD, ISZW en KMar (PDF | 19 pagina's | 3,8 MB)