Kamerbrief over LNV-inzet in de EU

Minister Adema (LNV) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeren de Tweede Kamer over ambities, speerpunten en thema’s voor de inzet van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in de Europese Unie (EU). Het gaat onder meer om een duurzaam voedselsysteem, dierenwelzijn en natuur en biodiversiteit.

Kamerbrief over LNV-inzet in de EU